«Ποιός είδε κράτος λιγοστό»

Wednesday June 23rd, 2010 by Acinonyx

Γεώργιος Σουρής (1853 - 1919)
Γεώργιος Σουρής
(1853 – 1919)

«Ποιός είδε κράτος λιγοστό»

Ποιός είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά’χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;

Νά’χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Posted in General | No Comments »

 
© 2018 Acinonyx | Acinonyx Weblog